Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Eläkesäätiöiden ja -kassojen työeläkevarojen tuotto ja vakavaraisuus hyvällä tasolla

Suomalaisten työeläkevarojen kokonaismäärä oli vuoden 2018 maaliskuun lopussa 199,6 miljardia euroa. Määrä laski alkuvuoden aikana 0,3 miljardia.  Yksityisalojen TyEL-varojen määrä puolestaan kasvoi 0,7 miljardia alkuvuodesta ja oli 124,4 miljardia euroa. Tiedot työeläkevarojen kehityksestä löytyvät Telan sijoitusanalyysista.  

Vuoden 2017 työeläkevarojen sijoitustuotto oli keskimäärin 7,4 %, joten kulunut sijoitusvuosi oli varsin hyvä. Eläkelaitostyyppien välillä tuotot vaihtelivat seuraavasti: Eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitukset tuottivat 7,0 %, työeläkeyhtiöiden 7,4 % ja julkisalojen eläkevakuuttajien 7,5 %.

Pidemmän aikavälin tarkastelussa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sijoitustuotto ajalla 1998 – 2017 on keskimäärin 6,2 %. Tuotto on työeläkealan korkein. Vastaavalla ajalla työeläkeyhtiöiden tuotto on 5,6 % ja julkisalojen eläkevakuuttajien 6,1 %. Tarkemmat tiedot ja grafiikat  sijoitustuotoista  löytyvät TELAn verkkosivuilta: Tuottoyhteenvedot

Yksityisalojen työeläkevarojen vakavaraisuus (varojen suhde vastuuvelkaan) oli maaliskuun 2018 lopussa keskimäärin 129,5 %. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste oli keskimäärin 139,6 % ja työeläkeyhtiöiden vastaavasti 129,0 %. Riskiperusteinen vakavaraisuus oli eläkesääitiöillä ja -kassoilla 2,3 ja työeläkeyhtiöillä 1,7. Vain yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset. 

Tiedot ilmenevät Finanssivalvonnan tiedotteesta 5.6.2018: Finanssisektorin vakavaraisuus 31.3.2018.  

Työeläkejärjestelmän eläkevastuut olivat kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 632 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa ilmenee Tilastokeskuksen maaliskuussa 2018 julkaisemista tiedoista.    

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions Europe

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Kotisivut: Sivumestari