Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Suomalaisten työeläkerahastot ylittivät 200 miljardin euron rajan.  

Suomalaisten työeläkerahastojen määrä oli kesäkuun lopussa 202 miljardia euroa. Samalla työeläkevarojen kokonaismäärä ylitti ensimmäistä kertaa 200 miljardin euron rajan. Yksityisalojen eläkevarojen osuus oli 127 miljardia ja julkisalojen 75 miljardia euroa. Vuoden vaihteesta varat kasvoivat 2,1 miljardia. Tiedot työeläkevarojen kehityksestä löytyvät Telan sijoitusanalyysista.  

Työrahastojen sijoitustuotto oli vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla keskimäärin 1,0 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen eläkevarat tuottivat keskimäärin 1,14 prosenttia, työeläkevakuutusyhtiöiden 1,3 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 0,6 prosenttia.    

Eläkevarojen pidemmän aikavälin sijoitustuotto on eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla ajalla 1998 – 2017 keskimäärin 6,2 prosenttia. Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkeyhtiöiden tuotto on vastaavalla ajalla keskimäärin 5,6 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 6,1 prosenttia. Tarkemmat tiedot ja grafiikat  sijoitustuotoista  löytyvät TELAn verkkosivuilta: Tuottoyhteenvedot

Työeläkelaitosten vakavaraisuuspääomien suhde vastuuvelkaan (vakavaraisuusaste) oli kesäkuun lopussa keskimäärin 128,9 %. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste oli erittäin vahva, keskimäärin 139,6 %. Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusaste oli vastaavasti 128,3 %. Riskiperusteinen vakavaraisuus oli eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla  keskimäärin 2,4 ja työeläkevakuutusyhtiöillä 1,7. 

Säädetyt vakavaraisuusvaatimukset koskevat vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia. Tarkemmat tiedot työeläkelaitosten tilanteesta kesäkuun lopussa ilmenevät Finanssivalvonnan valvontatiedotteesta 19.9.2018: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018.  

Työeläkejärjestelmän eläkevastuut olivat kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 632 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa. Tarkemmat tiedot eläkevastuiden tilastoinnista löytyvät Tilastokeskuksen maaliskuussa 2018 julkaisemista tiedoista.    

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari