Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Suomalaisten työeläkerahastot ylittivät 200 miljardin euron rajan.  

Suomalaisten työeläkevarojen kokonaismäärä ylitti ensimmäistä kertaa 200 miljardin euron rajan. Varojen määrä kasvoi vuoden vaihteesta 2,1 miljardia euroa, joten kesäkuun lopussa varoja oli 202 miljardia. Näistä TyEL-varoja oli 125,6 miljardia euroa. Tiedot työeläkevarojen kehityksestä löytyvät Telan sijoitusanalyysista.  

Työeläkevarojen ensimmäisen vuosipuoliskon sijoitustuotto oli keskimäärin 1,0 prosenttia. Eläkelaitostyyppien välillä tuotot vaihtelivat seuraavasti: Eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitukset tuottivat 1,14,  työeläkeyhtiöiden 1,3, ja julkisalojen eläkevakuuttajien 0,6 prosenttia. 

Pidemmän aikavälin tarkastelussa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sijoitustuotto ajalla 1998 – 2017 on keskimäärin 6,2 prosenttia. Tuotto on työeläkealan korkein. Vastaavalla ajalla työeläkeyhtiöiden tuotto on 5,6 ja julkisalojen eläkevakuuttajien 6,1 prosenttia. Tarkemmat tiedot ja grafiikat  sijoitustuotoista  löytyvät TELAn verkkosivuilta: Tuottoyhteenvedot

Yksityisalojen työeläkevarojen vakavaraisuus (varojen suhde vastuuvelkaan) oli kesäkuun 2018 lopussa keskimäärin 128,9 %. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste oli keskimäärin 139,6 % ja työeläkeyhtiöiden vastaavasti 128,9 %. Riskiperusteinen vakavaraisuus oli eläkesääitiöillä ja -kassoilla 2,4 ja työeläkeyhtiöillä 1,7. Vain yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset. 

Tiedot ilmenevät Finanssivalvonnan tiedotteesta 19.9.2018: Valvottavien tila ja riskit 30.6.2018.  

Työeläkejärjestelmän eläkevastuut olivat kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 632 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa ilmenee Tilastokeskuksen maaliskuussa 2018 julkaisemista tiedoista.    

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions Europe

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Kotisivut: Sivumestari