Eläkesäätiöt ja eläkekassat

Eläkesäätiöissä voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva (B-eläkesäätiö tai AB-eläkesäätiön B-osasto)
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva tai niiden yhdistelmä (A-eläkesäätiö tai AB-eläkesäätiön A-osasto)

Eläkekassoissa voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva tai niiden yhdistelmä
  • YEL:n mukainen yrittäjien eläketurva

Tiedot lukumääristä (toimintapiirit pyöristetty) 

Eläkelaitosmuoto Lukumäärä Toimintapiiri (hlöä)
B-eläkesäätiöt (TyEL-eläketurva) 1 750
AB-eläkesäätiöt (TyEL-eläketurva) 12 18 250
A-eläkesäätiöt ja -osastot (lisäeläketurva) 31

7 500

Eläkekassat TyEL/YEL-eläketurva 5 26 000
Lisäeläketurva eläkekassat  3 2 300
Yhteensä 54 57 500
Vakuutettujen määrä / TyEL-eläketurva (hlöä)  
Eläkesäätiöt 19 000
Eläkekassat 26 500
Yhteensä 45 500
Vakuutettujen määrä / YEL-eläketurva (hlöä)  
Eläkekassat     750
TyEL-eläketurvaa järjestävien työnantajien määrä  
Eläkesäätiöt ja eläkekassat 1 200
Lisäeläketurvaa järjestävien työnantajien määrä  
Eläkesäätiöt ja eläkassat n. 400

Eläkkeensaajat (lkm) 

TyEL-eläkesäätiöt                                                                                                                                      20 000

TyEL- eläkekassat                                                                                                                                     21 000

Lisäeläketurva 

Lisäeläkesäätiöt ja -kassat Määrä (hlöä)
Vakuutetut 12 500
Vapaakirjat 11 000
Eläkkeensaajat 49 000

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions Europe

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Kotisivut: Sivumestari