Maksuperusteinen lisäeläke omassa eläkesäätiössä

Työnantajalla on mahdollisuus hoitaa johdon ja henkilöstön monipuolinen lisäeläkevakuuttaminen omassa eläkesäätiössä. Järjestämällä maksuperusteinen lisäeläketurva eläkesäätiössä voidaan järjestely rakentaa omien tarpeiden mukaiseksi. Lisäksi omassa eläkesäätiössä liikekulut ovat vain murto-osa vastaavan eläkevakuutuksen liikekuluista.

Esite maksuperusteisesta lisäeläketurvasta on luettavissa tai tallennettavissa tästä: Maksuperusteinen lisäeläke

Työstä karttuu eläkettä - riittääkö se eläkeajan elintasoon?

Suomalaisten lakisääteinen eläkevakuutusturva on lähtökohdiltaan hyvä. Lakisääteisessä työeläkejärjestelmässä on kuitenkin viime vuosina toteutettu uudistuksia, jotka hillitsevät lakisääteisten työeläkemaksujen nousupainetta, mutta samalla heikentävät eläketurvan tasoa.

Pienoiskuva

 

Työnantajat ja työntekijät hyötyvät oman eläkesäätiön lisäeläkejärjestelyistä

Vakuutusyhtiöissä hoitokustannukset ovat moninkertaisia verrattuna eläkesäätiön tarjoamaan lisäeläketurvaan.

Maksuperusteisessa lisäeläketurvassa säästöt tulevat aina vakuutetun tai hänen edunsaajiensa hyväksi toisin kuin henkivakuutusyhtiöissä, joissa henkivakuutusturvastakin maksetaan monesti erikseen. Vastaavasti jos henkilö saa eläkesäätiössä täyden työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen niin kertynyt eläkesäästö palautetaan.

Eläkesäätiön sijoitustuotot ja pienet hoitokustannukset nostavat vakuutetulle tulevan lisäeläkkeen määrää. Eläkesäätiön säännöissä voidaan mahdollistaa myös henkilöstön oma osallistuminen vakuutussäästöjen kerryttämiseen.

Pienoiskuva

 

Eläkesäätiöyhdistys on käytettävissänne työ- ja lisäeläketurvaan liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja antavat:

Timo Toropainen, puh. (09) 6877 4410
Ismo Heinström, puh. (09) 6877 4411
Markku Aalto, puh. (09) 6877 4413

sähköposti: etunimi.sukunimi[ät]elakesaatioyhdistys.fi

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry
Kalevankatu 13, 00100 Helsinki 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions Europe

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Kotisivut: Sivumestari