Eläkesäätiöt ja eläkekassat

Eläkesäätiöissä voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva (B-eläkesäätiö tai AB-eläkesäätiön B-osasto)
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva tai niiden yhdistelmä (A-eläkesäätiö tai AB-eläkesäätiön A-osasto)

Eläkekassoissa voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva tai niiden yhdistelmä
  • YEL:n mukainen yrittäjien eläketurva

Tiedot lukumääristä (toimintapiirit pyöristetty) 

Eläkelaitosmuoto Lukumäärä Toimintapiiri (hlöä)
B-eläkesäätiöt (TyEL-eläketurva) 1 750
AB-eläkesäätiöt (TyEL- ja lisäeläketurva) 12 18 250
A-eläkesäätiöt (lisäeläketurva) 36 15 500
Eläkekassat TyEL/YEL-eläketurva 5 26 000
Lisäeläketurva eläkekassat ja -osastot 3 2 500
Yhteensä 57 63 000
Vakuutettujen määrä / TyEL-eläketurva (hlöä)  
Eläkesäätiöt 19 000
Eläkekassat 26 000
Yhteensä 45 000
Vakuutettujen määrä / YEL-eläketurva (hlöä)  
Eläkekassat 750
TyEL-eläketurvaa järjestävien työnantajien määrä  
Eläkesäätiöt ja eläkekassat 1 200
Lisäeläketurvaa järjestävien työnantajien määrä  
Eläkesäätiöt ja eläkassat 400

Eläkkeensaajat (tilinpäätöstiedot 2016)

Eläkelaitos Määrä (hlöä)
Eläkesäätiöiden TyEL-eläketurva 19 000
Eläkesäätiöiden lisäeläketurva 14 500
Eläkekassojen TyEL/YEL-eläketurva 26 000
Eläkekassojen lisäeläketurva 2 500

Vapaakirjojen määrät / TyEL-eläketurva 

Vapaakirjat Määrä (hlöä)
Eläkesäätiöt 149 000
Eläkekassat 105 400
Yhteensä 254 400

Vapaakirjojen määrät / lisäeläketurva

Vapaakirjat Määrä (hlöä)
Eläkesäätiöt 8 000
Eläkekassat 1 500
Yhteensä 9 500

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

EläketurvakeskusTELAEläkeuudistusPensions Europe

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Kotisivut: Sivumestari