Eläkesäätiö- ja eläkekassalakien kokonaisuudistus eteni loppusuoralle
Eläkesäätiö- ja eläkekassalakien kokonaisuudistus eteni loppusuoralle
Hanke eläkesäätiö- ja eläkekassalakien uudistamiseksi eteni loppusuoralle, kun sosiaali- ja terveysministeriön asettama... » Lue lisää
Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus erittäin hyvällä tasolla

Sijoitusarvojen heilahteluista huolimatta eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuus oli vuoden 2015 lopussa erittäin hyvällä tasolla. Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 37,3 prosenttia. Vastaavasti työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuus oli 28,2 prosenttia.

Myös riskiperusteinen vakavaraisuus (2,6) oli eläkesäätiöillä ja -kassoilla hyvä, ilmenee Finanssivalvonnan 14.3.2016 julkaisemista tiedoista: www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet

Eläkesäätiöiden ja -kassojen työeläkevarojen tuotto vuodelta 2015 oli keskimäärin 4,9 prosenttia ja vastaavasti työeläkevakuutusyhtiöiden 5,0 prosenttia.Tuottoja pidettiin varsin volatiivin vuoden päätteeksi suhteellisen hyvinä.     

Yksittäistä vuotta tärkeämpää on kuitenkin tarkastella työeläkelaitosten tuottoja pidemmällä aikavälillä. Vuosituotto ajalla 1998 – 2015 on eläkesäätiöillä ja -kassoilla keskimäärin 6,1 %.Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkevakuutusyhtiöllä tuotto on keskimäärin 5,4 % ja julkistenalojen eläkevakuuttajilla 5,8 %.  

Tiedot työeläkevakuuttajien tilinpäätös- ja tuottotiedoista löytyvät Työeläkevakuuttajat TELAn sijoitustilastoista: 

www.tela.fi/tuottoyhteenvedot

 

 

 

Harri Lemmetti jatkaa Eläkesäätiöyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen vuosikokouksessa 22.3.2016 toimitusjohtaja Harri Lemmetti Yleisradion... » Lue lisää
Fiva antoi työeläkeyhtiöille uudet ohjeet asiakasyritystensä työkyvyn ylläpitotoiminnan rahoittamisesta
Finanssivalvonta on katsonut tarpeelliseksi antaa työeläkeyhtiöille uudet työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet.  Tarkoituksena on... » Lue lisää
Fiva: Siirtyvä vakavaraisuuspääoma 26,4 prosenttia huhtikuun alusta
Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 26,4 prosenttia 1.4.2016 lähtien. Nykyinen, maaliskuun loppuun käytettävä prosentti on 26,8.... » Lue lisää
STM: Työryhmältä ehdotus uudeksi eläkesäätiö- ja vakuutuskassalaiksi
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama eläkesäätiö- ja vakuutuskassalain uudistamista ja kehittämistä selvittänyt työryhmä ehdottaa kokonaisuudistusta... » Lue lisää