Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Kevätseminaariin luvassa mielenkiintoinen ohjelma

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen ovat jo lupautuneet puhujiksi ESY:n Kevätseminaariin 17.-19.5.2017 Silja Symphonylla.

Lisää kovia nimiä on luvassa. Tulethan Sinäkin mukaan ESY:n jäsenille ja sidosryhmille suunnattuun tapahtumaan! Kutsut lähetetään yhteyshenkilöille maaliskuun puolivälissä. 

Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus erittäin hyvällä tasolla

"Työeläkesektorin vakavaraisuus vahvistui hieman ja on hyvällä tasolla", todetaan Finanssivalvonnan 1.12.2016 antamassa tiedotteessa syyskuun lopun tilanteesta: www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet

Vuoden kolmannen kvartaalin aikana eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuus kasvoi entisestään ja oli erittäin hyvällä tasolla, 37,2 prosenttia. Työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuus oli vastaavasti 27,7 prosenttia. Myös riskiperusteinen vakavaraisuus oli eläkesäätiöillä ja -kassoilla hyvä 2,6 ja työeläkeyhtiöillä 2,1, ilmenee Fivan tiedotteesta.

Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen painotettu sijoitustuotto oli ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 0,7 prosenttia ja työeläkevakuutusyhtiöiden -0,1 prosenttia.

Yksittäistä vuotta tärkeämpää on kuitenkin tarkastella työeläkelaitosten tuottoja pidemmällä aikavälillä. Vuosituotto ajalla 1998 – 2015 on eläkesäätiöillä ja -kassoilla keskimäärin 6,1 %.Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkevakuutusyhtiöllä tuotto on keskimäärin 5,4 % ja julkistenalojen eläkevakuuttajilla 5,8 %. Julkistenalojen eläkevakuuttajilla ei ole vastaavia vakavaraisuussäädöksiä kuin yksityisalojen eläkelaitoksilla.   

Tiedot työeläkevakuuttajien tilinpäätös- ja tuottotiedoista löytyvät Työeläkevakuuttajat TELAn sijoitustilastoista:

www.tela.fi/tuottoyhteenvedot

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

EläketurvakeskusTELAEläkeuudistusPensions Europe

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Kotisivut: Sivumestari