Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Eläkesäätiöiden ja -kassojen työeläkevarojen tuotto ja vakavaraisuus hyvällä tasolla

Suomalaisten työeläkevarojen määrä oli vuoden 2017 päättyessä yhteensä 199,9 miljardia euroa. Eläkevarat kasvoivat vuoden 2017 aikana 11,3 miljardia. Tiedot työeläkevarojen kehityksestä  löytyvät Telan verkkosivujen Sijoitusanalyysi-tiedoista. Työeläkejärjestelmän eläkevastuut puolestaan olivat  vuoden 2015 lopussa noin 632 miljardia euroa ilmenee Tilastokeskuksen julkistuksesta.    

Vuoden 2017 työeläkevarojen sijoitustuotto oli keskimäärin 7,4 %, joten kulunut sijoitusvuosi oli varsin hyvä. Eläkelaitostyyppien välillä tuotot vaihtelivat seuraavasti: Eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitukset tuottivat 7,0 %, työeläkeyhtiöiden 7,4 % ja julkisalojen eläkevakuuttajien 7,5 %.

Pidemmän aikavälin tarkastelussa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sijoitustuotto ajalla 1998 – 2017 on keskimäärin 6,2 %. Tuotto on työeläkealan korkein. Vastaavalla ajalla työeläkeyhtiöiden tuotto on 5,6 % ja julkisalojen eläkevakuuttajien 6,1 %. Tarkemmat tiedot ja grafiikat  sijoitustuotoista  löytyvät TELAn verkkosivuilta: Tuottoyhteenvedot

Yksityisalojen työeläkevarojen vakavaraisuus (varojen suhde vastuuvelkaan) oli vuoden 2017 lopussa keskimäärin 130,7.Eläkesäätiöiden ja -kassojen entisestään vahva vakavaraisuus parani edelleen ja oli keskimäärin 141,5 %. Työeläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuus oli 130,1 %. Myös riskiperusteinen vakavaraisuus oli eläkesääitiöillä ja -kassoilla hyvä 2,3 ja työeläkeyhtiöillä 1,7. Vain yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset. 

Tiedot ilmenevät Finanssivalvonnan julkaisusta: Valvottavien tila ja riskit 31.12.2017

 

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

EläketurvakeskusTELAEläkeuudistusPensions Europe

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Kotisivut: Sivumestari