Yhdistyksen seminaarissa puhuttiin taloudesta ja työelämän muutoksesta
Yhdistyksen seminaarissa puhuttiin taloudesta ja työelämän muutoksesta
Sanotaan ettei kesä tule ilman Eläkesäätiöyhdistyksen kevätseminaaria. Tiedä häntä, mutta 42 vuoteen ei tätä uskomusta... » Lue lisää
Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus erittäin hyvällä tasolla

"Työeläkesektorin vakavaraisuus vahvistui hieman ja on hyvällä tasolla", todetaan Finanssivalvonnan 1.12.2016 antamassa tiedotteessa syyskuun lopun tilanteesta: www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet 

Vuoden kolmannen kvarttaalin jälkeen eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuus kasvoi entisestään ja oli erittäin hyvällä tasolla, 37,2 prosenttia syyskuun lopussa. Työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuus oli vastaavasti 27,7 prosenttia. Myös riskiperusteinen vakavaraisuus oli eläkesäätiöillä ja -kassoilla hyvä 2,6 ja työeläkeyhtiöillä 2,1, ilmenee Fivan tiedotteesta. 

Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen painotettu sijoitustuotto oli ensimmäiseltä vuosipuoliskolta 0,7 prosenttia ja työeläkevakuutusyhtiöiden -0,1 prosenttia.

Yksittäistä vuotta tärkeämpää on kuitenkin tarkastella työeläkelaitosten tuottoja pidemmällä aikavälillä. Vuosituotto ajalla 1998 – 2015 on eläkesäätiöillä ja -kassoilla keskimäärin 6,1 %.Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkevakuutusyhtiöllä tuotto on keskimäärin 5,4 % ja julkistenalojen eläkevakuuttajilla 5,8 %.  

Tiedot työeläkevakuuttajien tilinpäätös- ja tuottotiedoista löytyvät Työeläkevakuuttajat TELAn sijoitustilastoista: 

www.tela.fi/tuottoyhteenvedot

 

 

 

Fiva: Työeläkesektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla
Työeläkevakuutussektorin keskimääräinen vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 28,2 % (31.12.2015: 28,6 %). Eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen... » Lue lisää
TELA: Suomalaisten työeläkevaroja oli kesäkuun lopulla 180,3 miljardia euroa
Telan 14.9.2016 julkaisemien sijoitustilastotietojen mukaan työeläkevaroja oli kesäkuun lopulla yhteensä noin 180,3 miljardia euroa. Toisen vuosineljänneksen... » Lue lisää
Hallinto-oikeus: Eläkeyhtiöiden salatut sopimuskumppanit pitää julkistaa
HS 14.9.2016 | Tuomo Pietiläinen: Oikeuden tekemä päätös antaa lisävalaistusta kysymykseen, käytetäänkö satojen miljoonien eurojen eläkesijoituksia väärin.... » Lue lisää
Fiva: Työeläkesektorin riskinkantokyky hyvä
Työeläkesektorin sijoitustoiminnan alkuvuoden tuotot jäivät nollaan ja toisen neljänneksen positiivisilla tuotoilla katettiin ensimmäisen neljänneksen aikana... » Lue lisää