Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Eläkesäätiöiden ja -kassojen työeläkevarojen tuotto ja vakavaraisuus hyvällä tasolla

Suomalaisten työeläkevarojen määrä oli syyskuun lopussa yhteensä 198,9 miljardia euroa. Kolmannella  vuosineljänneksellä kaikkien eri omaisuuslajien tuotot olivat positiiviset ja varat kasvoivat 2,3 miljardia. Analyysi sijoitusvaroista syyskuun lopussa on julkaistu Telan Sijoitusanalyysi-sivuilla.

Työeläkelaitosten keskimääräiset tuottotiedot julkaistaan puolivuosittain. Työeläkevarojen tuotto vuoden ensimmäisen puoliskon osalta oli keskimäärin 4,0 %. Eläkelaitostyyppien välillä tuotot vaihtelivat seuraavasti: Eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitukset tuottivat 4,2 %, työeläkeyhtiöiden 4,3 % ja julkisalojen eläkevakuuttajien 3,7 %.

Pidemmän aikavälin tarkastelussa eläkesäätiöiden ja eläkekassojen sijoitustuotto ajalla 1998 – 2016 on keskimäärin 6,2 %. Tuotto on työeläkealan korkein. Vastaavalla ajalla työeläkeyhtiöiden tuotto on 5,4 % ja julkisalojen eläkevakuuttajien 6,0 %. Tiedot löytyvät Työeläkevakuuttajat TELAn julkaisemasta sijoitustilastoanalyysista: http://www.tela.fi/sijoitusanalyysi

 

Yksityisalojen työeläkevarojen vakavaraisuusaste eli varojen suhde vastuuvelkaan oli Finanssivalvonnan julkaisemien syyskuun lopun tietojen mukaan keskimäärin 130,7 %. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus oli edelleen vahva 141,2 %. Vastaavasti työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus oli 130,1 %. Vain yksityisalojen eläkevakuuttajille on säädetyt vakavaraisuusvaatimukset. 

Tiedot ilmenevät Finanssivalvonnan 12.12.2017 julkaisemasta tiedotteesta: Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2017

 

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

EläketurvakeskusTELAEläkeuudistusPensions Europe

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Kotisivut: Sivumestari